| | |

A minimálbér 2023. december 1-jei változásának hatásai

Októberben röppent fel a hír, hogy esetleg a minimálbér 2023. december hónapban emelkedhet, a szokásos január 1-je helyett. Sajnos az elmúlt években megszokottá vált, hogy nem, vagy alig lehet előre tervezni ez ügyben. 2021-ben például február 1-től változott a minimálbér összege, de volt olyan év, amikor december 30-án sikerült megjelentetni azt a Magyar Közlönyben. Az év közben történő módosítás pedig a könyvelői (bérszámfejtői, programozói) szakmára súlyos terhet ró, hiszen a mindenkori minimálbér összegétől sok minden függ. Ezeket próbálom meg összeírni ebben az írásban.

Mennyi a minimálbér 2023. december 1-jétől?

2023.11.20-án jelent meg az 508/2023 (XI.20) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Az alábbi táblázatban szereplő összegeket először a 2023. decemberre vonatkozó munkabérek esetében kell alkalmazni.

minimalber-231201

A táblázatban szereplő összegeket részmunkaidő esetén arányosan csökkentett összegben kell figyelembe venni.

Készítettem egy táblázatot, hogy az új minimálbér / garantált bérminimum összegekkel mennyi lesz a kötelező bruttó / nettó bér, illetve a munkáltató összes költsége egy 8, 6, 4 és 2 órában foglalkoztatott munkavállaló után. A KIVA adózási módot választott cégek esetében más lesz a munkáltató összes költsége. Esetükben ugyanis a 13 % szociális hozzájárulási adó helyett a 10%-os KIVA összeggel számoltam. Se munkavállalói, se munkáltatói oldalról nem kalkuláltam semmilyen kedvezménnyel.

minimalber 2023. december-óraszám bontásban

A 2023. december 1-től érvényes összegek azt jelentik, hogy a munkáltató összes többlet költsége egy 8 órában foglalkoztatott munkavállaló esetében:

 • Minimálbérnél 39.324 Ft/fő/hó
 • Garantált bérminimumnál 33.448 Ft/fő/hó.

Fontos hangsúlyozni, hogy a minimálbér 2023. decembertől érvényes emelése a nettó bérekben először a 2024. január 10-éig kifizetendő összegben jelenik meg, és NEM a 2023. december 10-éig fizetendő összegben. A munkabér kifizetése ugyanis utólag történik.

A jogszabály eltérő hatálydátumot ír azoknál a juttatásoknál, támogatásoknál, ellátásoknál, melyek összege a minimálbér alapján van meghatározva (pl. táppénz, GYED maximum). Ezek esetében csak a 2024. januárra vonatkozó összegnél kell alkalmazni az új összegeket. Ugyanez vonatkozik a korhatár előtti ellátásra és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése tekintetében is.

Eltérő minimálbér fogalmak a különböző törvényekben

Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni, hogy a minimálbér 2023. december 1-től történő emelkedése mire és mikortól hat, először a minimálbér fogalmát és annak figyelembe vételét kell tisztázni.

Az SZJA törvényben kétféle minimálbér fogalommal találkozunk:

 • 3 § 77. pont: Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege (tehát a 232.000 Ft/hó 2023-ban), kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.
 • 3 § 84. pont: Éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenkétszerese. Tehát 2023-ban az éves minimálbér 12 * 232.000 = 2.784.000 Ft.

A TBJ törvényben másfajta fogalmat találunk. A 4§ 14. pontja kétfelé szedi a fogalmat:

 • a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, ÉS
 • a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.

A Szocho törvényben pedig a következő fogalmat találjuk a 34§ 11. pontjában:

 • az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve
 • egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában a tárgyhónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.

Először vegyük sorba a 2023. decembertől módosuló tételeket

Azok a jogszabályban előírt tételek fognak módosulni, amelyek a tárgyhó első napján érvényes minimálbérhez vannak kötve. Ezek:

 • a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók bruttó bére 266.800 Ft/hóra módosul, napi 8 órás munkaviszony esetén
 • a garantált bérminimum összege 326.000 Ft/hó lesz
 • a hallgatói munkaszerződés szerinti díjazás minimum összege a kötelező minimálbér 65 %-a, így 173.420 Ft-ra növekszik, melyet a szakmai gyakorlóhely fizet. Az adómentesen (SZJA) kifizethető összeg 266.800 Ft decembertől.
 • a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adójának alapja a 112,5 %-os szorzó miatt 300.150 Ft / 366.750 Ft hóra változik
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén (pl. megbízás) biztosítottá válik az, akinek a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 %-át, tehát 80.040 Ft-ot (vagy naptári naponként ennek harmincad részét)
 • ezzel szinkronban a járulékfizetési alsó határ is 80.040 Ft/hó lesz, azaz legalább a minimálbér 30 %-a
 • EKHO esetén a munkabérnek a 266.800 Ft feletti részére vehető figyelembe az ekho nyilatkozat
 • A régi kifutó rendszer szerinti tanulószerződéses tanulók juttatása a tárgyhavi minimálbérhez (annak 15%-ához) kötődik
 • Adómentes munkabér előleg, amennyiben a folyósítás 2023. decemberében történik: 5 * 266.800 Ft = 1.334.000 Ft, és futamideje maximum 6 hónap
 • az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezően fizetendő bér és a közteher összege 2023. decembertől módosul. Az adómentes napi bevétel összege viszont csak 2024. január 1-től, mivel az az adóév első napján hatályos minimálbér összegétől függ.
minimalbér 2023. december-egysz_fogl_ber
minimalbér-2023. december-egysz_fogl_kozteher

A minimálbér 2023. december 1-jei változása NINCS hatással a következőkre

Az éves minimálbérhez vagy a tárgyév első napján érvényes minimálbérhez kötött összegek változatlanok maradnak 2023-ra vonatkozóan. Ezek közül a legfontosabb, változatlanul maradó összegek:

 • a fentebb említett egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a mentesített keretösszeg, ami továbbra is a minimálbér / garantált bérminimum napibérként meghatározott összeg 130 %-a (minimálbér esetén 13.871 Ft/nap, garantált bérminimumnál 17.719 Ft/nap)
 • Nem vehető figyelembe költségként az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó összeg. Így ez 2023-ban 21.340 Ft marad
 • Rehabilitációs hozzájárulás, melynek mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese személyenként. Így ez az összeg 9 * 232.000 Ft/fő/év = 2.088.000 Ft/fő/év a hiányzó létszámra.
 • Szociális hozzájárulási adó esetében az adófizetési felső határ szintén változatlan marad: 24 * 232.000 Ft = 5.568.000 Ft. A Szocho tv ugyanis az év első napján érvényes összeggel számol ebben az esetben.
 • A szochóból érvényesíthető kedvezmények esetén a kedvezmények számításánál sajnos a 232.000 Ft-ot kell figyelembe venni.
  • Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy munkavállaló esetében adókedvezmény vehető igénybe (pl. munkaerőpiacra lépő, vagy szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, stb…), akkor a következő helyzet adódik:
  • Minimálbéren foglalkoztatott munkavállaló után 2023. novemberi bére után nem keletkezett szocho fizetési kötelezettség, amennyiben pl. munkaerőpiacra lépő volt, és a foglalkoztatás első 2 évében volt.
  • 2023. decemberben ugyanezen feltételekkel az utána fizetendő szocho 4.524 Ft lesz (266.800-232.000) * 13%
  • 2024. januártól pedig ismét szocho mentessé válik a foglalkoztatása.

Nézzünk még további változatlanul maradó összegeket!

 • Az EKHO 60 millió forintos összeghatárig akkor alkalmazható, ha a magánszemélynek a törvény által meghatározott jövedelme eléri a 12 * 232.000 = 2.784.000 Ft-ot az adóévben (2023-ban)
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozók esetében:
  • éves bevételi határ változatlan marad: 27.840.000 Ft (kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén 139.200.000 Ft)
  • az átalányban megállapított jövedelem adómentes összege 1.392.000 Ft marad.
 • A mezőgazdasági őstermelők átalányadózásra vonatkozó éves bevételi határa (27.840.000 Ft), az adómentes bevétel (1.392.000 Ft), átalányban megállapított adómentes jövedelme (1.392.000 Ft) sem változik.
 • Csekély értékű ajándék, amely évente egyszer a minimálbér 10%-áig adható egyes meghatározott juttatásként, 23.200 Ft marad
 • Személyi kedvezmény decemberben 77.300 Ft marad, mely a 232.000 / 3 = 77.333 Ft-nak a száz forintra kerekített összege.
 • Távmunkavégzés keretében igazolás nélkül költségként elszámolható költségtérítés szintén a tárgyév első napján érvényes minimálbérhez kötött, így maximális értéke decemberben 23.200 Ft marad.
 • A szakképzési munkaszerződés alapján kifizethető adómentes összeg továbbra is 100.000 – 168.000 Ft közötti összeg.

A 2024. január 1-től változó összegekről, és azok mértékéről külön bejegyzést fogok írni.

Ha érdekelnek hasonló, a könyvelők mindennapi életében előforduló témák, akkor szemezgess további írásaimból, vagy kövesd Facebook oldalamat.

Hasonló bejegyzések

  1. Amennyiben a rokkantsági ellátásra gondol, akkor a már megállapított ellátások összegére nincs hatással a minimálbér emelkedés. Ennek emelése a nyugdíjak emelésével egyezően történik.

 1. Tisztelt Lakatos Klára!
  Kérdésem lenne, illetve a véleményére lennék kíváncsi.
  Ha hallgatói munkaszerződésnél a hallgató és a a szakmai gyakorlóhely részmunkaidőben állapodnak meg, pl. napi 5 órában, akkor mennyi Ön szerint a kötelezően fizetendő minimális munkabér? Szerintem ez esetben arányosítani kell, azaz a bér (5/8)*65%*266.800=108.388 Ft/hó. A törvény szerint a hallgatói munkaszerződés szerinti díjazás minimum összege a kötelező minimálbér 65 %-a, de azt nem írja, hogy a teljes munkaidős minimálbért kell adni, ezért, elég részmunkaidős minimálbér 65%-át adni. Azért kérdezem, mert olyan véleménnyel is találkoztam, hogy részmunkaidő esetén nem kell arányosítani.
  Üdvözlettel
  Dombi Gábor

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .