|

Adózási mód változtatása egyéni vállalkozó esetében

adozasi-mod-valtoztatasa

Adózási mód változtatása nem csak év végén történhet, több lehetőség is rendelkezésre áll az év közben történő áttérésre. Ezeket a lehetőségeket fogom összefoglalni a következőkben. Az adózással kapcsolatos bejelentéseket a NAV felé kell megtenni ÁNYK-s nyomtatványon vagy ONYA-n keresztül. Az alakulással, szüneteléssel, megszűnéssel kapcsolatos bejelentések megtételére a webes ügysegéd szolgál. Az egyéni vállalkozással kapcsolatos bejelentések hatály dátumaival külön foglalkoztam.

Egyéni vállalkozók adózási módjai

Az egyéni vállalkozók 3-féle adózási mód közül választhatnak:

 • tételes költségelszámolás (VSZJA): ez az általános adózási mód az egyéni vállalkozók számára
 • átalányadózás
 • KATA

Jelen írásomban az adószámos magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők adózási formáival nem fogok foglalkozni.

Napjainkban nagyon népszerű az átalányadózás az egyéni vállalkozók körében. Ezért ennek választásáról egy rövid – nem mindenre kiterjedő – összefoglalót is írok.

Átalányadó választás lehetséges időpontjai

 • Egyéni vállalkozás indulásakor a webes ügysegéden kell jelölni az átalányadó választását.
 • Ha a KATA-s egyéni vállalkozó szeretne áttérni az átalányadózásra, azt mindig következő hónap 1-től tudja választani.
  • Ezt a szándékát a xxT101E nyomtatványon jelenti be: nagyon fontos, hogy jelölni kell, hogy a KATA alanyiság megszűnésével egyidejűleg az átalányadózást választja (A03 lap 15. pont)
  • adott hónap utolsó napjáig kell bejelenteni, ahhoz, hogy következő hónap 1-jétől átalányadózó legyen. Pl amennyiben 2023. október 1-től szeretne áttérni az átalányadózásra, akkor azt legkésőbb 2023.09.30-ig be kell jelenteni a 23T101E nyomtatványon, az alábbi jelöléseket alkalmazva. Tehát előzetesen, és NEM utólag.
adozasi-mod-valtoztatasa-kata-atalanyado
 • normál VSZJA-ról átalányadóra (1 lépésben) csak tárgyév január 1-jével lehet átlépni, az előző évi SZJA bevallásban tett nyilatkozattal, mely jogvesztő határidejű (!). Tehát aki 2022-ben VSZJA szerint adózott és 2023.01.01-től szeretett volna áttérni átalányadóra, annak a 22SZJA bevallásban kellett jelölnie a választását 2023.05.22-ig (üzemzavar miatti határidő módosítás miatt végül 2023.05.24-ig).
 • Ha valaki már választotta az átalányadózást, és további években is ezt szeretné alkalmazni, annak nem kell megismételni a választást az SZJA bevallásban.
 • Elhunyt EV tevékenységét szeretné özvegyként / örökösként folytatni, akkor:
  • ha nem volt egyéni vállalkozó, akkor induláskor személyesen a NAV-nál választhatja az átalányadózást, vagy
  • ha már egyéni vállalkozó volt, akkor az egyesített tevékenység módjáról a xxT101E lapon nyilatkozhat az örökhagyó halálát követő 90 napon belül. Ebben az esetben lehetséges, hogy amennyiben az elhunyt és az örökösként továbbfolytató adózó adózási módja eltérő volt (egyik VSZJA a másik átalányadózó), akkor az egyesített tevékenységre választhatja az átalányadózást.

Adózási mód változtatása év közben

Az előzőekben és a továbbiakban is amikor a választásról írok, élek azzal a feltételezéssel, hogy a törvényi feltételeknek megfelel az adózó. Ezek közül a 2 legfontosabb:

 • megfelel az adózási módnál előírt feltételeknek, mint pl. bevételi értékhatárok
 • jogszerűen választhatja. Ez KATA és az átalányadózás esetében is azt jelenti, hogy a kedvező adózási módok a megszűnés / megszüntetés évére és az azt követő 12 hónapra nem választhatók újra.

1. Átalányadózásból VSZJA-ba

3-féle módon változhat meg az átalányadózó adózási módja VSZJA-ra:

 1. A bevételi értékhatár átlépése esetén. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy az átalányadózásra való jogosultság január 1-jére (vagy évközi induláskor a tevékenység kezdetéig) visszamenőlegesen szűnik meg. Tehát nem az történik, hogy az értékhatár átlépésig befolyt bevétel az átalányadó megfizetésével leadózottnak tekinthető! A visszamenőleges áttérés azt jelenti, hogy év elejétől pénzforgalmi szemléletben normál VSZJA-sként kell majd elszámolni az összes bevétellel és költséggel. Az értékhatár átlépésének napját pedig 15 napon belül a xxT101E nyomtatványon be kell jelenteni a NAV felé.
 2. Számla – vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt jogerősen kiszabott bírság miatt. Ebben az esetben az átalányadózásra való jogosultság megszűnésének időpontja a határozat véglegessé válásának napja. Ezt szintén a xxT101E nyomtatványon kell bejelenteni (A02 lap 13. pont). A továbbiak megegyeznek az előző pontban írtakkal.
 3. Év közben KATA adózási mód választása, majd a KATA-ból kilépve VSZJA-ba kerül. Ez a lehetőség természetesen csak akkor lehetséges, ha az adózási mód változtatásakor megfelel a vállalkozó a KATA belépési feltételeinek. Amire különösen figyelni kell, hogy az átalányadózás bevételi határát ebben az esetben is arányosítani kell!

Például: május 5-én kezdő főfoglalkozású egyéni vállalkozó az átalányadózást választotta. Augusztus 1-től KATA-s, majd szeptember 1-től VSZJA-s lesz. Ebben az esetben az átalányadózás bevételi értékhatára 6.712.110 Ft (232.000 x 12 x 10 = 27.840.000 Ft arányosítva 88 napra, tehát 05.05-07.31 időszakra).

2. Adózási mód változtatása: év közben VSZJA-ból átalányadózásba (KATA-n keresztül)

Alap esetben, ahogy fentebb is írtam VSZJA-ból átalányadóba történő váltás adóévek között lehetséges, melyet az előző évi SZJA bevallásban kell jelölni. Abban az esetben, ha mégis átalányadóra szeretnénk váltani év közben az egyetlen lehetőség, ha egy előzetes bejelentéssel következő hónap 1-jétől belép a vállalkozó KATA adózási módba (természetesen amennyiben feltételeknek megfelel), majd onnan bármely hónap utolsó napjával kilépve választhatja az átalányadózást (ha itt is megfelel a feltételeknek).

3. VSZJA-ról KATA-ba

Bármely hónap elsejétől választható a KATA, előzetesen bejelentve a xxT101E nyomtatványon, ha a bemeneti feltételeknek megfelel az adózó.

4. KATA-ból VSZJA-ba

Bármely hónap utolsó napjával megszüntethető a KATA adózási mód előzetesen a xxT101E nyomtatványon bejelentve. Amennyiben ezen a bejelentő lapon nem jelzi a vállalkozó, hogy átalányadózóként kívánja folytatni a tevékenységét, akkor a normál VSZJA adózási módba kerül.

5. VSZJA-n kívüli adózási mód változtatása: átalányadózásból KATA-ba

Bármely hónap elsejétől választható előzetesen bejelentve a KATA adózási mód a xxT101E nyomtatványon, amennyiben a belépési feltételeknek megfelel az egyéni vállalkozó. Ebben az esetben nincs külön jelölés sehol arra, hogy az átalányadózást megszünteti. Átalányadóra vonatkozó értékhatárt itt is figyelni kell!

6. KATA-ból átalányadózásba

Fentebb írtak szerint adott hónap utolsó napjáig kell bejelenteni a xxT101E nyomtatványon a KATA-ból kilépéssel együtt az átalányadó választását ahhoz, hogy következő hónap 1-jétől átalányadózó legyen az egyéni vállalkozó.

+1: A NEM működő adózási mód változtatások:

Sokszor merül fel kérdésként, hogy az egyéni vállalkozó rosszul mérte fel, hogy melyik adózási móddal járna jobban (átalányadó vagy VSZJA), esetleg elmulasztott egy jogvesztő határidőt a nyilatkozatával. Amennyiben a fentebb vázolt lehetőségek egyike sem járható út a megfelelő váltáshoz – mert pl. nem felel meg a KATA adózási mód feltételeinek – sokan gondolják, hogy megszüntetik a vállalkozást, majd indítanak egy újat.

Rossz hír, hogy a vállalkozás megszüntetése és új indítása egyik esetben sem célravezető.

Amennyiben ugyanis valaki megszünteti pl. az átalányadózó egyéni vállalkozását, majd adott évben újraindul akkor 2 dolog történik:

 • átalányadózást nem választhatja újra, mivel a megszűnés évében és azt követő 12 hónapra elvesztette a jogosultságát.
 • ami viszont még rosszabb: a megszüntetett egyéni vállalkozásban megszerzett jövedelemre sem alkalmazható az átalányadózás, így a teljes adóévre a VSZJA szerinti adózásra kell áttérnie!

Nézzük melyek a NEM működő adózási mód változtatások év közben:

 • átalányadó -> KATA -> átalányadó: időbeli korlát miatt nem választható más, csak VSZJA
 • átalányadó -> megszűnés -> átalányadó: időbeli korlát miatt nem választható újra az átalányadó, ráadásul visszamenőleg év elejétől lesz VSZJA-s
 • átalányadó -> megszűnés -> VSZJA: egy adóéven belül nem lehetséges, itt is visszamenőleg év elejétől át kell térni VSZJA-ra
 • VSZJA ->megszűnés -> átalányadó: akárcsak az előzőben, adott évben nem lehet átalányadózó
 • KATA -> megszűnés -> KATA: időbeli korlát miatt tárgyévben és a következő 12 hónapban nem választhatja újra a KATA adózási módot.

A fentieket leköveti az SZJA bevallásban jelölhető jövedelemszámítási módok egyéni vállalkozók esetében:

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy kellő körültekintéssel gondolja végig, hogy milyen adózási módot választ, illetve biztos megéri-e adott éven belül azt módosítani, kivéve ha elkerülhetetlen. Hirtelen felindulásból elkövetett megszüntetés helyett inkább szüneteltessünk, és mindig végezzünk számításokat szakember segítségével.

Ha érdekelnek hasonló, a könyvelők mindennapi életében előforduló témák, akkor szemezgess további írásaimból, vagy kövesd Facebook oldalamat.

Similar Posts

21 Comments

 1. Üdvözlöm!
  KATA-s vállalkozási formából váltanék általányadózási opcióba, mivel 2024. március 1-től 40 órás munkabiszonyt létesítettem, azonban a munkaszerződés még nem látható (közalkalmazotti jogviszony, több személy aláírására kell várni).
  A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben milyen megoldási lehetőségek jöhetnek számításba, hogy az adott hónap KATA díját ne kelljen kifizetni?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlettel: Kathy Ágnes

  1. Kedves Ágnes! Sajnos az adózási mód változást előre kellett volna bejelenteni, legkésőbb 02.29-én ahhoz, hogy 03.01-től átalányadózó lehessen. Sajnos így márciusban KATA adózási módban lesz, és meg kell fizetni az 50.000 Ft tételes adót is. Viszont márciusban (akár már ma) be kell jelenteni a váltást (de legkésőbb 03.31-én).

 2. Üdvözlöm Klára!

  A problémám, hogy a tegnapi nappal megszűnt a KATA adózási módom 2 hónapnál több adótartozás miatt. Kérdésem, hogy a mai nappal mit érdemes tennem, hogy át tudjak álni átalányadós adózási módra, olvastam, hogy azt még tegnap meg kellett volna tennem. Így ebben a hónapban nem tudom, hogy mi vonatkozik rám ha nem lehetek átalányadózó. Mi ilyenkor a teendő a köztes időszakban?
  Köszönöm előre is a válaszát.

  Üdvözlettel:

  B. László

  1. Kedves László! Az a kérdés, hogy milyen hatály dátummal szűnt meg a KATA alanyisága. Ha még nem vált véglegessé a határozat, akkor önkéntes átlépéssel tud átalányadózóvá válni következő hónap elsejétől. Esetleg ha szintén nem végleges a határozat, akkor lehet részletfizetést kérni a tartozásra, és akkor mégsem szűnik meg a KATA-alanyiság (ha a határidőbe belefér). Ha viszont már végleges a KATA megszűnés, akkor idén már csak normál költségelszámolású EV lehet.

   1. Kedves Klára!

    Nagyon köszönöm az eddigi segítségét.
    Sajnos nem vagyok járatos határozatok olvasásában, van benne két dátum is, hogy melyik a valós megszűnés nem tudom.
    Esteleg elküdhetném önnek, meg tudná nézni?
    Üdvözlettel:

    B. László

    1. Elnézést, erről a hozzászólásról nem kaptam értesítést…írjon nekem a Kapcsolati űrlapon keresztül, ha még aktuális.

 3. Jó napot!
  Én most átalányadozó vagyok, de szeretnék április 1 től vszja szerint adózni, ezt megtehető e vagy nem? Ha megtehetem hogyan? Mert mintha azt olvastam volna fentebb hogy a vszja az csak január 1 től lehet, de talán van más ídőszakban is valahogy? Köszönöm szépen!

  1. Kedves Ferenc! Átalányadóból közvetlenül VSZJA-ba csak 2024.01.01-től tud átlépni, április 1-től nincs rá lehetőség. Az átalányadóból történő kilépést a 23SZJA bevallásban kell jelezni.

   1. Jó napot!
    Főállású vállalkozásomat(átalanyadós) szeretném mellekállasú átalanyadós vallalkozássá atállitani (bejelentett 40 órás állás mellett szeretnék vallalkozni masodállásban). Online felületen nem találtam meg, ezt hogyan kéne átállítani, ebben szeretném a segítségét kérni.

    1. Kedves Attila! ONYA-n keresztül lehet beadni változásbejelentésként, vagy ÁNYK nyomtatványkitöltőn keresztül. A 24T101E és a 24T1041 nyomtatványon is kell jelenteni a változást.

 4. Kedves Klára!

  2021-ben indítottam egyéni vállalkozást KATA-ban.
  2021.08.31. óta szüneteltetem a tevékenységet.
  2022 szeptemberével ugye megszűnt az addigi formában a KATA.
  A szüneteltetés miatt nem foglalkoztam különösebben a bevallásokkal, de most aktuális lenne a tevékenységem folytatása.
  Amit nem tudok, hogy milyen adózási formában vagyok jelenleg. Ezt hol tudom megnézni?
  Papírok, amiket régebben beadtam:
  21KATA
  22KATA (de itt csak a KATA módosítás miatt adtam le 2022.08.31. zárással, bejelölve, hogy nem KATA szabályai szerint kívánok tovább adózni).
  Célom, hogy átalányadózóként indíthassam újra a tevékenységemet.

  1. Kedves Dávid! Amennyiben 2022.08.31-ei régi KATA megszűnésekor nem nyilatkozott arról, hogy milyen adózási módot szeretne választani, akkor a sima VSZJA (vállalkozói tételes költségelszámolásos) adózási módba került. A 2023-ról szóló SZJA bevallásban tudja 2024-re választani az átalányadózást (jogvesztő határidő a 2024.05.21).

   1. Kedves Klára!

    Annyi kérdés maradt, hogy mikor állíthatok ki leghamarabb számlát átalányadozóként.
    Ha jól gondolom, a héten leadom a SZJA bevallásomat, utána webes ügysegéden bejelentem a tevékenység folytatását majd leghamarabb májusban számlázhatok.
    Köszönöm szépen a segítségét.

    1. Nem kell a szünetelés vége előtt beadni az SZJA bevallást, a szünetelésből visszatérve elég átalányadózóként viselkedni, és nem elfelejteni az SZJA bevallást. Persze, ha nincs akadálya, így a legjobb (bevallás és szünetelésből visszajönni). Számlázni akár áprilisban is lehet, ha az újra aktív működési időben lett a számlázandó munka elvégezve. A biztosítási jogviszonyt érdemes még rendezni, gyanítom, hogy a 22T1041-en ez nem lett lekövetve.

 5. Kedves Klára!
  Jól értem a leírtakat?
  Abban az esetben, ha én megszüntetem az átalányadós egyéni vállalkozásomat 2024.04.30-cal, majd 2024.08 hóban újból kiváltom az egyéni vállalkozóit, mert rájöttem, hogy mégis szeretnék vállalkozó lenni, akkor valóban a korábbi egyéni vállalkozós időszakomra (2024.01-04 hónap) is át fognak sorolni VSZJA szerinti adózóba? És mi lesz a beküldött 2458-sal bevallásokkal? Azokat is önellenőríznem kell majd?
  Köszönöm válaszát,
  Zsuzsi

  1. Kedves Zsuzsi! Pontosan így van, ahogy írta. Én ezért mindig a szünetelést javaslom az ügyfeleimnek, mivel 3 év elég hosszú idő, és akár a KATA-nál, akár az átalányadónál egy szűk 2 évnél korábbi újrakezdés nagyon hátrányos is lehet adózási szempontból. Nemrég hallgattam NAV-os előadást, ahol szintén az általam írtat erősítették meg. Az, hogy mi történik a beadott 2458-assal nem tudom, de ha valaki pl. bevételi határ átlépés miatt kerül visszamenőleg a VSZJA alá, akkor sem lehet a már beadott 2458-asokat módosítani…

   1. Kedves Klára!
    Köszönöm a gyors választ.
    Sajnos ez nem jó hír, valóban a szünetelés lehet a megoldás ilyenkor.
    Csak annyira furcsán hangzik, hogy visszanyúlnak egy korábbi időszakba.
    További jó munkát!
    Zsuzsi

 6. Üdvözlöm!

  Átalányadózó vagyok. A munkavégzés jellegére vonatkozó adataim megváltoztak. Főfoglalkozású vállalkozóból mellékfoglalkozású lettem. Heti 36 órát el nem érő munkaviszonyom van jelenleg. Ennek a változásnak a bejelentése a 23T101E adatlapon megtötént még 2023. augusztusában. Az ONYA-ban azonban még mindig az szerepel, hogy „legalább heti 36 órás munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó” vagyok. Beküldhetem így is negyedéves bevallásom ONYA-n keresztül, vagy ez gondot jelent?

  Köszönöm!
  Brigi

  1. Kedves Brigi! Ellentmondásos a fent írt információ. Egyszer azt írja, hogy mellékfoglalkozású, de ha heti 36 órát el NEM érő a munkaviszonya, akkor főfoglalkozású egyéni vállalkozónak számít. 2023. augusztusában mit jelentett be? Valami nem jól sikerülhetett, mert a NAV szerint heti 36 órát meghaladó munkaviszonya van. Ezt kellene először helyretenni, mert az ONYA nem fog jól számolni. Ugyanis ha nincs 36 órát elérő munkaviszonya, akkor főfoglalkozású, és legalább a minimálbér után meg kell fizetni a járulékokat. Míg ha 36 órát elérő munkaviszonynak érzékeli, akkor az adómentes jövedelemig nem fog járulékot számolni a felület.

 7. Kedves Klára!

  Azt jelentettem be tavaly, hogy változás állt be a munkaviszonyom jellegében 1-ről a 2-re. Másolom a nyomtatványról: Főfoglalkozásként: [1] — Heti 36 órát elérő munkaviszony mellett: [2] — Heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett.
  Főfoglalkozású egyéni vállalkozóból mellékfoglalkozású egyéni vállalkozó lettem. Heti 20 órát dolgozok egyéni válallkozóként, állami alkalmazottként pedig teljes állásban dolgozok (emiatt történt a váltás).
  Az az érdekes, hogy az ONYA 0 Ft járulékot számol az első negyedévre, de a felületen a munkaviszony jellegénél ez szerepel: „legalább heti 36 órás munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó”. Nem tudom, hogy merjem-e beküldeni a bevallást, vagy ez így nem helyes és a NAV-hoz kell forduljak?

  Köszönöm!
  Brigi

  1. A egyéni vállalkozónak nincs munkaideje. Amennyiben állami alkalmazottként a teljes állás 40 órát jelent, akkor jó a munkavégzés jellegének a „heti 36 órát elérő munkaviszonyban mellett”. Ebben az esetben, amíg nem haladja meg az adómentes jövedelmet, nulla Ft lesz a járulék. Amennyiben az általam leírtakat továbbra sem érti / értelmezi, akkor viszont érdemes a NAV-hoz fordulni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .