| |

Társasági adó folyószámla egyeztetés a könyveléssel

Egy cég zárása során arra a bizonyos i-re a pontot a társasági adó kiszámítása teszi fel. Előtte viszont meg kell győződjünk arról, hogy a társasági adó folyószámla egyeztetés is sikeres volt a zárlati teendők között. Előző cikkemben az iparűzési adó egyeztetést vettem gorcső alá, ennek logikája mentén veszem végig a társasági adót is.

Társasági adó folyószámlán szereplő előírások

Első lépésként szükségünk van egy NAV adófolyószámlára, amit az Ügyfélportálról vagy az eBEV-Portálról tudunk lekérni. A zárási teendőkre történő felkészülés jegyében én már január végén lementek magamnak egy folyószámla kivonatot. Ennek praktikus oka van: ilyenkor még látszódik az egész előző év (amit éppen zárunk) teljes egészében. A decemberi kötelezettségek, mint a 01.12-ei járulék illetve 01.20-ai ÁFA vagy a társasági adóelőleg is elő van már írva.

Ahhoz, hogy megértsük az egyeztetés logikáját, tudnunk kell, hogy milyen előírások és kötelezettségek jelennek meg a társasági adó folyószámlán. A társasági adót és a fizetendő előlegeket a xx29-es nyomtatvány 06-os lapjain valljuk be. A továbbiakban mindig olyan nem eltérő üzleti évű adózókról lesz szó, akik nem tartoznak speciális ágazatba (pl. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat).

A xx29-es bevallásba beírandó adóelőlegek összege megegyezik a bevallásban szereplő adó összegével. Persze ez csak akkor igaz, ha már teljes évről szóló bevallást adtunk be. Amennyiben a ’29-es bevallás tört évről szól, akkor a tört évre vonatkozó adót a naptári napok száma alapján éves összegre kell arányosítani. Ezeket az adóelőlegeket a bevallás automatikusan kiszámítja.

Ami a társasági adó folyószámla egyeztetéshez nagyon fontos tudnivaló, hogy az előlegeket negyedévente vagy havonta írták elő. Abban az esetben, ha az éves társasági adó:

 • meghaladja az 5 millió Ft-ot, havonta tárgyhó 20-áig
 • ha legfeljebb 5 millió Ft, akkor pedig negyedévente esedékes a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig a társasági adóelőleg megfizetése.

A 2023. évi tényleges társasági adó alapján az előlegek 2024.07.01-2025.06.30 közötti időszakra kerülnek megállapításra. Így a 2024. évre vonatkozó társasági adóelőleg közül az első félévi előlegek még a 2022-es bevallás alapján kerülnek előírásra, míg a második félévi előlegek már a 2023. évi tényleges adó szerint.

Az iparűzési adótól eltérően így a 2024-re fizetendő társasági adó előlegek összege NEM fog megegyezni a 2023. évi tényleges társasági adóval!

Térjünk át a társasági adó folyószámla egyeztetés nehézségeire

Első példának nézzük meg a legegyszerűbb esetet: minden előleg és adó határidőben befizetve, a folyószámla szerinti egyenleg nulla Ft. A társasági adóelőlegek előírása negyedévente történik.

tarsasagi-ado-folyoszamla-egyeztetes-negyedeves

2023.04.20 és 2023.07.20-ára nincs előleg előírás, mivel 2021. évi társasági adóbevallásban megállapított társasági adó nulla Ft volt. A 2022. évi társasági adó összege 42.000 Ft, és 2022-re nem voltak előleg előírások. Így a 2023.05.31-ei fizetendő társasági adó 42.000 Ft, és ez alapján kerülnek megállapításra a 2023.07.01 – 2024.06.30 időszakra negyedéves gyakorisággal az előlegek a következő szerint (2229-06-01 lap).

tarsasagi-ado-folyoszamla-egyeztetes-2229eloleg

Mivel az első 2 negyedévre nem volt társasági adóelőleg előírása a cégnek, így 2023-ra 2 * 11.000 Ft = 22.000 Ft adóelőleget kellett befizetnie. Negyedéves előlegekről van szó, így a 4-ik negyedévi összeg (11.000 Ft) 2024.01.20-ig esedékes. Ez már a 2023-as 461 Társasági adó főkönyvi kartonon nem fog megjelenni, de az éves elszámolásnál mégis figyelembe kell vennünk.

tarsasagi-ado-folyoszamla-egyeztetes-karton1

Ez azt jelenti, hogy a könyvelésben 2023.12.31-én a főkönyvi számla egyenlege 896.000 Ft, viszont a 2024.05.31-ig fizetendő adó ettől eltér! Hiszen 2024.01.20-ig még a 2023-ra vonatkozó adóelőleget fizetjük be. Így a folyószámlán 2024-ben nem fogjuk megtalálni sem a 907.000 Ft-ot, sem a 896.000 Ft-ot. A befizetendő adókülönbözet 885.000 Ft lesz. Ezt az összeget kell feltüntetni a 2329-es bevallás 01-02 lap 34. sorába is, és ez lesz a NAV folyószámlán előírásra kerülő összeg is 2024.05.31-én.

Társasági adó folyószámla egyeztetés ha az előlegfizetés negyedévesről havira változik

A következő folyószámlán szintén nulla a társasági adó egyenlege 2023.12.31-én. Ebben az esetben 2023. első félévében még negyedévente írták elő az adóelőleget, majd a második félévtől havonta történik az előírás. Ez 2023.07.20-ára „dupla” előleg előírást eredményez, melyet a bekeretezett részen látunk.

tarsasagi-ado-folyoszamla-egyeztetes-egyszeru

2023.07.20-án azért van 2 összeg előírva, mert a 484.000 Ft a 2-ik negyedévre vonatkozó előleg, míg az 595.000 Ft már a 07 hóra vonatkozik. Nézzük meg a hozzá tartozó főkönyvi kartont, ahol előírtunk a 2023-as évre 6,5 millió Ft tényleges társasági adót.

tarsasagi-ado-folyoszamla-egyeztetes-karton2

Ellenőrizzük le:

 • A 461 karton nyitó egyenlege 2023.01.01-jén: a folyószámla 2023.01.01-jei nyitója (0 Ft) + 2023.01.23-án befizetett 2022-re vonatkozó negyedéves előleg (483.000 Ft) + 2022. évi adókülönbözet (6.048.000 Ft) = 6.531.000 Ft.
 • A 461 karton tartozik oldala megegyezik a NAV folyószámla pénzforgalmi oldalán szereplő összeggel (11.068.000 Ft)
 • 2023. évre vonatkozó társasági adóelőlegek összege: 483.000 Ft (01. negyedévre vonatkozó) + 484.000 Ft (02. negyedévi) + 6 * 595.000 Ft (második félévre vonatkozó) = 4.537.000 Ft. Ez a havi gyakoriság miatt tárgyévben meg is lett fizetve.
 • Amennyiben a 2023. évi tényleges társasági adó összege 6.500 eFt, az előírt és befizetett előlegek összege 4.537 eft, akkor a 461 karton egyenlege 1.963 eFt lesz, ami megegyezik a 2024.05.31-ig fizetendő különbözet összegével. Így a negyedéves gyakoriságú előleggel szemben egyértelműbb ebben az esetben az egyezőség. Ez az összeg kerül a társasági adóbevallás 01-02 lap 34. sorába is.

Egy tartozást mutató, ráadásul „rendetlen” folyószámla egyeztetése

Ha ügyfelünknek pénzügyi nehézségei vannak, vagy csak szimplán össze-vissza fizeti a kötelezettségeit, akkor az előzőektől eltérően kicsit nehezebb dolgunk van. Nézzünk erre is egy példát.

tao-folyoszamla-tartozasos

Kiinduló állapotunk a következő:

 • 2023.01.01 nyitó az adófolyószámlán 77.000 Ft túlfizetés, melyet 2023.01.13-án más adónemre átvezetnek (65.428+11.572).
 • 2022-re vonatkozóan 01.20-án előírt adóelőleg összege 32.000 Ft, de 415.000 Ft utalás történik. A plusz 383.000 Ft-ra átvezetés kerül benyújtásra, melyet 30 nappal később (02.20-án) teljesít a NAV, és átvezeti másik adónemre. Ezen tételek összege a pénzforgalmi oldalon „+” előjelűek. Könyvelésük T 463 (a másik adónem) – K 461 (társasági adó) lesz.
 • A pénzforgalmi oldalon látható „rendezés, módosítás” elnevezésű összegek valószínűsíthetően inkasszóból felkönyvelt összegek lesznek.
 • Mivel nem csak befizetések találhatók, hanem más adónemre történő átvezetések is, így nem fog megegyezni a 461 karton tartozik oldalának összesen forgalma a NAV-os folyószámla pénzforgalmi oldalával.
 • Ráadásul 2.280.000 Ft tartozást látunk a NAV folyószámlán. A könyvelésben pedig mit látunk? 1.202.000 Ft tartozik egyenleget, mielőtt előírásra kerülne a 2023. évi tényleges társasági adó összege.
tao-karton-tartozas

Az, hogy a 461-es karton túlfizetést mutat, alapvetően rendben van, mivel az előlegek előírását nem könyveljük. Viszont mivel a 101-es adónemen tartozást látunk, vajon egyezik-e a könyvelés a folyószámlával? Persze végig lehet egyesével pipálni az egyes tételeket, de mi legyen a kontroll hozzá, hogy biztos mindent jól könyveltünk-e?

2023-ra a következő előlegeket kellett volna megfizetni: 32.000 Ft (01 né) + 30.000 Ft (02 né) + 6*570.000 Ft (második félév) = 3.482.000 Ft. Viszont a NAV folyószámlán 2.280.000 Ft a tartozás 2023.12.31-én, ami a 09-12. havi adóelőlegek összege. Így a 2023-as előlegekből ténylegesen megfizetett összeg csak 1.202.000 Ft. Ez pedig egyezik a 461 karton egyenlegével. Tehát a társasági adó folyószámla és a 461-es karton egyezik.

Még egy kis csemege: TAO felajánlás, előleg mérséklés, túlfizetés

Utolsóként hozott adófolyószámlán van önellenőrzés, előlegmérséklés, TAO felajánlás. Ráadásul a lekért adófolyószámlán a 2024.01.22-ei havi előleg előírása is szerepel már. Nézzük, mennyi is lesz a könyvelésben a társasági adó egyenlege?

tao-adonem-felajanlas

Szedjük pontokba itt is, hogy mit látunk:

 • 2023-ban végig havi előlegek kerültek előírásra. A 12 havi előlegből 10 havit nullára kértek módosítani. Így a ténylegesen előírt adóelőleg összege: a 2023.01.20-ai 3.803.000 Ft és a 2023.07.20-ai 789.000 Ft, tehát összesen: 4.592.000 Ft.
 • A 2022. évi társasági adóból 7,5 millió Ft került felajánlásra, melynek technikai könyvelése a folyószámla mindkét oldalán megjelenik 2023.05.31-én: a kötelezettség oldalon mínusz 7.500.000 Ft, míg a pénzforgalmi oldalon + 7.500.000 Ft. Tehát az adott oldalra jellemző előjellel ellentétes. Így ennek a 2 tételnek a hatása nulla Ft.
 • A társasági adó felajánlás után járó adójóváírás 2023.06.30-án kerül felkönyvelésre, mint kötelezettség csökkentő összeg (T 461 Társasági adó – K 96 Egyéb bevétel 162.422 Ft)
 • 2023.02.03-án volt egy korábbi ’29-es bevallás önellenőrzése, melyben 14.000 Ft plusz kötelezettség került bevallásra. Ez másik adónemen lévő túlfizetésből került rendezésre 03.20-ai dátummal.
 • A 2022.évi előlegek és a tényleges adó különbözete 2.261.000 Ft túlfizetést keletkeztet 2023.05.31-én.

A társasági adó folyószámla egyeztetés innen a könyvelési kartonon folytatódik.

tao-folyoszamla-felajanlassal
 • A 2023.01.01-jei nyitó a 461 karton tartozik oldalán a 2022. évi társasági adókülönbözet (-2.261.000 Ft), és az önellenőrzés miatti kötelezettség (+14.000 Ft) különbözete: 2.247.000 Ft.
 • Szintén a tartozik oldalon jelenik meg a 2023.01.09-ei és a 03.20-ai befizetés összege, valamint 06.30-án a TAO felajánlás miatti adójóváírás összege.
 • Így a 461 karton tartozik egyenlege 2023.12.31-én mielőtt a 2023. évi adó előírásra kerülne: 6.226.422 Ft.
 • Fentebb levezettem, hogy a NAV folyószámlán ténylegesen előírt havi előlegek összege 4.592.000 Ft. Így a NAV folyószámlán 2023.12.31-én a túlfizetés összege 1.634.422 Ft (6.226.422-4.592.000) kell hogy legyen. Ha most ránézünk a folyószámlára ott viszont csak 845.422 Ft túlfizetést látunk. Ennek oka, hogy a fenti folyószámla lekérésének dátuma 2024.01.30-a. Így a 2024.01.22-ei 789.000 Ft-os előleg már elő van írva, ami csökkenti a látott túlfizetést. Így visszafelé számolva: 845.422 Ft túlfizetés 2024.01.22-ei 789.000 Ft =1.634.422 Ft túlfizetés.
 • Tehát egyezik a könyvelésünk és az adófolyószámla 🙂

Remélem hogy a fenti példák segítségével mindenkinek könnyebb lesz ebben az évben a társasági adó folyószámla egyeztetése.

Végül egy kis segédlet 🙂

Használok egy egyszerűsített adókalkulációs táblázatot az iparűzési adó folyószámla és a társasági adó egyeztetés során. Ebbe beírom a fő adatokat, és kiszámolja az iparűzési adót, a HIPAK-ban feltüntetendő előlegeket, a főkönyvi számla egyenlegét. Ugyanezt használom a TAO / KIVA kalkulációhoz és eredménytervezéshez, mikor már minden más könyvelve és egyeztetve van. Ilyen benne a társasági adó rész:

tao-karton-kalkulacio

Ha érdekel ez a kalkulációs segédtábla, akkor a Kapcsolat menüben írj üzenetet több infóért, és az IPA-TAO-KIVA-eredmény kalkulátoromat, amiben a fenti tábla is szerepel jelképes 990 Ft + ÁFA-ért elküldöm neked 🙂

Ha érdekelnek hasonló, a könyvelők mindennapi életében előforduló témák, akkor szemezgess további írásaimból, vagy kövesd Facebook oldalamat.

Heti rendszerességű hírlevelemben pedig további rövid érdekességek, figyelemfelhívó gondolatok szerepelnek. Iratkozz fel, ha nem szeretnél lemaradni róla! Egy meglepetés ajándék is vár rád 🙂

Hasonló bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .